Význam čištění a péče o koberce a čalounění

- Čištění koberců a čalounění má dva hlavní významy, estetický a zdravotní.

- Většina lidí přistupuje k čištění, když nabude vlastního dojmu o znečištění.

- Význam kdy čistit se liší od skutečné potřeby, kdy čištění provést.

                              Kdy čistit?

Doporučené cykly pro hloubkové čištění koberců a čalounění:

méně obývané prostory

min. 1x ročně

frekventované prostory

min. 2x ročně

prostory s dětmi, alergiky, astmatiky a domácími zvířaty

min. 2x ročně

                             Proč čistit?

Prach

Koberec oproti tzv. tvrdým podlahám (dřevo, kámen, PVC apod.) slouží jako tzv. "lapač" prachových částic. Ponechává si je ve svém vlasu a tím výrazně omezuje víření prachu v ovzduší interiéru, tedy prospívá jeho kvalitě. Ovšem jen do chvíle, než se naplní jeho kapacita. Tu udává výška i hustota vlasu, jakož i materiál, který je dle svých vlastností schopen více či méně udržet různé typy prachových částic. Klasické vysávání napomáhá zbavit koberce i čalounění hrubých nečistot, k odstranění všech prachových částic je však nutné důkladné proprání vlákna tepováním - extrakční metodou čištění namokro.

                      Roztoči, plísně, bakterie

Nedostatečně udržovaný interiér vytváří podmínky pro nežádoucí společníky zdravého lidského organismu. Vlhké prostory bez údržby jsou doslova baštou ke vzniku a rozšiřování různých plísní, roztočů a bakterií. Místa jejich výskytu jsou pak přímo úměrná podmínkám, které jim člověk vytvoří nebo pouze ponechá k dispozici. V oblasti koberců, čalounění a matrací je asi nejtypičtějším představitelem "nežádoucích společníků" roztoč.

Jeho primární výskyt nalezneme v matracích a čalouněných sedacích soupravách. Tedy v místech, kde mu člověk poskytuje ty nejlepší podmínky k existenci. Živí se zejména odumřelými šupinkami kůže, plísněmi a bakteriemi. To je i hlavní důvod, proč se roztoči v kobercích téměř nevyskytují. Když ano, tak pouze v blízkém okolí svého primárního útočiště, postelí a sedacích souprav. Běžné vysávání a větrání sice pomáhá k eliminaci roztočů, plísní a bakterií, ale k jejich odstranění je nutné profesionální hloubkové extrakční čištění.

Skvrny

Skvrny jsou v rozhodování zákazníků o nutnosti profesionálního čištění bohužel tím nejpodstatnějším důvodem. Přestože ve skutečnosti by na toto rozhodování měly mít největší vliv především důvody hygienické, skvrny je často předcházejí díky své nepřehlédnutelnosti. Při jejich vzniku je základním pravidlem k odstranění včasné čištění, nejlépe bezprostředně po  vzniku. Skvrnu je nutno nejdříve oslabit. Rozlitou tekutinu vysušit savým papírem nebo textilií, původce pevného skupenství odsát vysavačem. Skvrna se odstraňuje směrem od svého okraje k ohnisku. Pokud Vám není znám správný prostředek, který by skvrnu odstranil, je vhodnější ji nechat takto oslabenou do příchodu profesionální pomoci, než ji čistit nesprávnými prostředky a způsobit větší škody. Nejlepší způsobem jak se bránit vzniku skvrn na kobercích a čalouněném nábytku je   ochranná impregnace.  

                               Jak chránit?

V běžných podmínkách nelze postupnému znečišťování koberců i čalouněných předmětů zcela zamezit, lze ho však výrazně eliminovat. Podstatným faktorem péče o koberce a čalounění je prevence samotného znečištění. Významnými opatřeními pak v praxi jsou tzv. "očištné zóny", jejichž úkolem je zachytit co největší množství nečistot a pomáhat tak snížit jejich dalšímu šíření do koberců i čalounění. Typickým příkladem jsou rohože, předložky aj.

Dalším významným faktorem je ochranná impregnace. Jde o zdravotně nezávadné ošetření tkaniny, díky kterému dostane neviditelný "ochranný obal". Ten zamezuje absorbování nečistot a neocenitelně tak usnadňuje udržování čistého prostředí standardními prostředky.

V domácím i pracovním prostředí je usazování prachových částic běžnou součástí všedního života. Člověk, popř. domácí zvíře, přidá svou působností mechanické opotřebení a další nečistoty. Těmto vlivům, jak již bylo zmíněno, nelze v běžných podmínkách zcela zamezit, proto je důležité pravidelné hloubkové čištění, jenž odstraní veškeré nečistoty, které se postupně v koberci a čalounění nashromáždili. [objednat čištění]